BBA

Project van BIOMÉTHANE DU BOIS D'ARNELLE SPRL
BBA

De projectontwikkelaar

BBA

Biométhane du bois d'Arnelle (BBA) is een familiebedrijf opgericht door Jérôme Breton. 
Jérôme is al van jongs af aan ondergedompeld in de landbouwsector en was voorzitter van de Waalse Federatie voor jonge landbouwers (FJA) in Fleurus. 
Als echte ondernemer in hart en nieren, raakte hij in 2008 geïnteresseerd in biomethanisatie en besliste hij al snel om zijn eigen project te ontwikkelen. Hij wordt hiervoor begeleid door heel wat specialisten en technisch en financieel sterke partners.

BBA voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco-investeerders kunnen genieten van een vrijstelling op de roerende voorheffing voor de interesten die tijdens de eerste 4 jaren van hun lening worden gegenereerd. 
 
« ValBiom volgt het project « Biométhane du Bois d’Arnelle » al lang en kijkt enthousiast uit naar de uitvoering ervan. Het project is werkelijkheid geworden dankzij de ervaring en het doorzettingsvermogen van de projectontwikkelaar Jérôme Breton. De lange reflectie die voorafging aan de uitvoering van het project heeft zonder twijfel geleid tot een hoog controleniveau. Bovendien opent het de weg naar de valorisatie van biogas door het injecteren van biomethaan, een veelbelovend toekomstperspectief voor de ontwikkeling van biomethanisatie in het algemeen.» Matthieu Schmitt, Valbiom
 

Het project

BBA

Het project BBA is een biomethanisatieproject met biomethaaninjectie in het aardgasdistributienetwerk van ORES. 

Dit is een primeur in Wallonië omdat biogasinstallaties meestal gekoppeld zijn aan warmtekrachtkoppelingseenheden die elektriciteit en warmte produceren.  De injectie in het netwerk omzeilt de beperkingsdruk die gepaard gaat met het beheer van de behoefte aan warmte, maar vereist een grote zuivering. Als winnaar van de aanbesteding Biomassa 2014, gelanceerd door de Waalse regering in januari 2014, voor haar innovatieve, illustratieve en reproduceerbare aard, wordt het BBA project vervolgens ondersteund door de Waalse minister van Energie voor de voltooiing van een bijkomende studie voor het identificeren van de regelgevende en ondersteunende productie-instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de sector. 
Het project wordt sindsdien door de regering beschouwd als de referentie om een nieuwe biomethaansector op te zetten in Wallonië. 

Het ontwikkelingsproces verliep bijzonder moeizaam, maar resulteerde in augustus 2018 tot het verkrijgen van de gecombineerde vergunning die nodig is voor de bouw. 
In april van hetzelfde jaar werd een regelgevingskader opgericht en een ondersteuningsmechanisme opgezet gebaseerd op de toekenning van de labels van garantie van oorsprong (LGO) die kunnen worden benut op een specifieke markt. 
In januari 2019 rondden de CWaPE en ORES tenslotte het standaardcontract af voor de aansluiting en de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienetwerk. 

De financiering wordt afgerond en de bouw van de centrale start op maandag 3 februari 2020 en zal met de ingebruikname tussen december 2020 en februari 2021 resulteren in de injectie van de eerste moleculen in het aardgasnetwerk. 
 
Het project zal 500Nm3/h aan biomethaan produceren, of zo’n 48.000 MWh per jaar, ook wel het equivalent van de brandstofproductie om bijna 7.000 auto’s op CNG te laten rijden. De productie zal afkomstig zijn van 55.000 ton lokale biomassa en zal naast biogas ook 45.000 ton digestaat produceren dat zal worden opgewaardeerd als meststof voor de landbouw. 
 
« Biométhane du Bois d’Arnelle » gedragen door M. Jérome Breton is een voorbeeld van de dynamiek van onze regio op de energietransitie. ORES, als netwerkbeheerder en in het bijzonder van het aardgasnet, kan alleen maar blij zijn met de uitstekende samenwerking die we hebben gehad. Dit type project levert duurzame, hoogwaardige energie tegen een redelijke prijs, terwijl het optimaal gebruik maakt van het bestaande net.» David Van Gulick, Ores
 

Onze analyse

BBA

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1.Belangrijkste risico’s die specifiek zijn aan de uitgevende instelling

 • Risico’s met betrekking tot de bouw van de centrale
 • Risico’s met betrekking tot de gasprijs
 • Risico’s met betrekking tot de wederverkoop van de labels van garantie van oorsprong (LGO)
 • Risico’s met betrekking tot de groenestroomcertificaten 
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Risico op technische en technologische gebreken 
 • Risico’s op beperking van de productie 
 • Risico’s met betrekking tot de voorziening van grondstoffen 
 • Risico’s gebonden aan stakeholders
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Schuldgerelateerde risico’s 
 • Risico’s met betrekking tot het niet verkrijgen van subsidies
2. Belangrijkste risico’s eigen aan de aangeboden beleggingsinstrumenten  
 • Illiquiditeit en gebrek aan vervroegde terugbetaling 
 • Achterstelling (de gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina)

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse concludeert een risiconiveau 4.

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Modaliteiten

BBA

Dit bedrijf voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco- investeerders kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaren van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van de eerste 15.000 euro geleend per jaar).

In overeenstemming met de circulaire 2017 C17 betreffende de vrijstelling van de interesten van bepaalde leningen die zijn afgesloten via een crowdfundingplatform, is het de verantwoordelijkheid van de investeerders om de inkomsten aan te geven die hoger zijn dan de vrijgestelde schijf en die niet zou zijn onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map