Accès Habitat - Maizeret

Project van Accès Habitat SPRL
Accès Habitat - Maizeret
Accès Habitat - Maizeret

De projectontwikkelaar

Accès Habitat - Maizeret

Accès Habitat is een familiebedrijf in vastgoedontwikkeling gevestigd in Andenne, in de regio Luik. Accès Habitat onderscheidt zich door een dynamische commercieel beleid dat mogelijk wordt gemaakt dankzij een lichte en efficiënte structuur, maar ook een goed familiebeheer gericht op een tempo van slechts één promotie per jaar.

Paul en Melvin Lecoq, vader en zoon, verzekeren de ontwikkeling van vergunningen, het beheer en de commercialisatie van projecten, terwijl de bouw wordt uitbesteed aan lokale aannemers.
Accès Habitat heeft een eerste woningbouwproject voltooid van 10 appartementen in Huy.  Dit project werd in 18 maanden tijd gebouwd en volledig verkocht, en dit binnen het oorspronkelijke budget. Dankzij dit eerste project kon Accès Habitat een comfortabel marge genereren waardoor zijn kapitaal, 30.000 € bij de oprichting in januari 2019, eind augustus 2019 541.469 € bedraagt.

Het project

Accès Habitat - Maizeret

Accès Habitat is op zoek naar 350.000 € ter aanvulling van haar eigen kapitaal om toegang te krijgen tot een hypothecair krediet van 4.350.000 € om de bouw van 31 appartementen, langs de Maas in Maizeret (Andenne), te financieren en dus liquide middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.
 

Onze analyse

Accès Habitat - Maizeret

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Algemene risico's van crowdlending
Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering: 

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap
 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken 
 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen 
 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)
 • Risico's in verband met het reglementaire kader
 • Juridische en fiscale risico's

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar
Behalve de risico’s inherent aan de investering in de vorm van een lening zoals voorgesteld door Ecco Nova, is het Villa Astica project onder andere blootgesteld aan de volgende specifieke risico’s 

 • Risico’s gekoppeld aan de bouw
 • Risico’s betreffende de planning van de uitvoering 
 • Onvoorziene risico’s die het voorziene budget kunnen beïnvloeden
 • Risico’s gebonden aan de onzekerheid van de prijs en de snelheid van de wederverkoop van de gebouwde eenheden 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova
Accès Habitat is een jong familiebedrijf voor vastgoedontwikkeling. Zijn ervaring is momenteel beperkt tot één enkele promotie van 10 appartementen in Huy. Dit project heeft echter al zijn beloften vervuld en het team heeft kunnen bewijzen dat het in staat is een dergelijk project uit te voeren. De bouw en de verkoop werden namelijk afgerond in 18 maanden tijd én binnen het oorspronkelijke budget. 

Dankzij deze eerste, succesvolle promotie heeft het jonge bedrijf een comfortabele meerwaarde kunnen realiseren, aangevuld met grote lopende rekeningen, waardoor het niveau van eigen middelen en quasi-eigen middelen 1.258.452,79€ bedraagt op 29/08/2019. Dit is een flink spaarpotje om eventuele onvoorziene gebeurtenissen op te vangen die kunnen voorvallen bij het Maizeret-project. 

Het Maizeret-project heeft een ideale ligging aan de rand van Namen en biedt toekomstige bewoners een zeer populair uitzicht op de Maas. Deze troeven zouden een snelle verkoop van de verschillende eenheden kunnen bevorderen. 

Het budget, nauwgezet opgesteld op basis van verschillende offertes van lokale bedrijven, wordt in perspectief geplaatst met de vastgoedexpertise met betrekking tot de toekomstige huizenprijzen en toont aan dat er een aanzienlijke meerwaarde kan worden gerealiseerd op dit project. Dat zou de beheerskosten, de marketingkosten en de financieringskosten grotendeels moeten dekken. 

Het resultaat van onze analyse is een gemiddelde risiconiveau van 3.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de aanvraagdossier, te downloaden op deze pagina.
 

Modaliteiten

Accès Habitat - Maizeret

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.
 

Map