Verruiming van de criteria om in aanmerking te komen en versterking van belastingvoordelen voor voorbeeldbedrijven

Als onderdeel van de hervormingen van het Proxilening-systeem, bedoeld voor crowdfunding, zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd om milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde bedrijven te promoten. We onthullen de meest recente maatregelen die zijn genomen.

Beperking van in aanmerking komende bedrijven : Uitsluiting van fossiele sectoren

Er is een nieuwe bepaling ingevoerd die de bedrijven beperkt die in aanmerking komen voor de Proxi-lening. Bedrijven die actief zijn in de fossiele sectoren, zoals prospectie, winning, transformatie, transport en opslag van steenkool, olie of andere fossiele brandstoffen, kunnen voortaan niet meer genieten van dit financieringsmechanisme. Deze maatregel is bedoeld om bedrijven aan te moedigen tot meer duurzame activiteiten.

Versterking van het belastingvoordeel voor voorbeeldbedrijven

Om bedrijven die zich onderscheiden door hun sociaal en ecologisch engagement te promoten, heeft de overheid het belastingvoordeel dat aan deze bedrijven wordt toegekend, versterkt. De garantie die investeerders wordt geboden in het kader van de Proxi-lening is verhoogd van 30% naar 50% en biedt dus een grotere bescherming. De precieze manier om het voorbeeldkarakter van bedrijven te beoordelen is echter nog onduidelijk.

Beoordeling van voorbeeldig karakter: verduidelijkingen nodig

Om de criteria voor het beoordelen van het voorbeeldkarakter van bedrijven beter te begrijpen, zijn we van voornemens contact op te nemen met Arnaud Henri van Cabinet Trachte, een expert op dit gebied. De vraag heeft met name betrekking op de inaanmerkingneming van de PRJ (Procedure van Gerechtelijke Reorganisatie) bij de evaluatie en op de impact van de schuldverlichting op het belastingvoordeel.

Mogelijkheid om het financieringsvehikel te gebruiken voor toekomstige Proxi-leningen

Daarnaast ontstaat er een interessante opportuniteit voor toekomstige Proxi-leningen. We zijn van plan een raamovereenkomst met het Fonds te ondertekenen, waardoor het het financieringsinstrument van het Fonds kan gebruiken om crowdfundingtransacties mogelijk te maken.

Samengevat:

Hervormingen van de Proxilening:

  • Beperkte toegang voor bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstofsectoren.
  • Versterking van het belastingvoordeel voor voorbeeldbedrijven op sociaal en milieuvlak.

Ecco Nova-toezeggingen:

  • Verduidelijking van de beoordelingscriteria.
  • Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden met het Fonds.
  • Bied nog meer verantwoorde crowdfunding aan.

Heeft u vragen?

Ons team staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden. U kunt ook onze FAQ en onze begrippenlijst raadplegen .

Bel ons op
+32 (0)4 229 24 34

Wij kunnen ook contact met u opnemen, laat dan hier uw telefoonnummer achter:

Of vul ons contactformulier
in

Neem contact met ons op