TAMARIS

Project van QUEEN'S LANE PROPERTIES SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
TAMARIS
TAMARIS

AANBOD MET ZEKERHEDEN

AANBOD VAN EEN LENING MET ZEKERHEDEN

Deze lening kent reële zekerheden. Als onderdeel van dit aanbod wordt een hypotheek in eerste rang verstrekt op een eigendom van een dochteronderneming van de Projectontwikkelaar.

Dit is een van de redenen waarom het risico wordt beoordeeld op 2/5. Raadpleeg de paragraaf FINANCIERINGSAANBOD EN ZEKERHEDEN als ook de Informatienota voor meer details.

Kredietnemer

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Queen's Lane Properties (QLP) is een onderneming die sinds 2007 actief is in de ontwikkeling van energiezuinige woon- & kantoorprojecten in België, voornamelijk in Brussel. 

Tot de voorgaande projecten behoort het karakteristieke project TWEED (in samenwerking met AG Real Estate & Macan Development), een gebouw van 12 verdiepingen met 16.000 m² kantoorruimte in de Wolstraat, tegenover het Brusselse Justitiepaleis. 

De site werd in 2013 aangekocht en is onderworpen aan een ambitieus en complex herontwikkelingsproject. Het gebouw heeft nu een BREEAM Excellent-certificaat en de status van een "passief gebouw" en voldoet aan de nieuwste marktnormen op het gebied van ergonomie op de werkvloer. De locatie werd in 2021 verkocht aan institutionele investeerders. 

MANAGEMENT

Rachid Chami

 • 49-jarige multi-ondernemer uit Brussel
 • Oprichter van Queen's Lane Properties (QLP) in 2007
 • Mede-oprichter van MACAN DEVELOPMENT in 2013
 • Realisatie van het karakteristieke project "TWEED" in Brussel

ORGANIGRAM

Queen's Lane Properties (QLP) is de overkoepelende vennootschap met als hoofdactiviteit het houden van belangen in bedrijven actief in vastgoed.

Immo Mariposa is een vennootschap die eigenaar is van verschillende panden in Brussel, waaronder een residentieel vastgoedcomplex (verhuurd) van 85 appartementen gelegen in Sint-Jans-Molenbeek (Edmond Machtenslaan 134 – 142).

UPSYLON IMMO* is een vennootschap die in april 2023 werd overgenomen door de NV IMMO MARIPOSA met het oog op de verbouwing van een voormalig rusthuis tot 41 appartementen, in Sint-Agatha-Berchem (Koning Albertlaan 88, 1082 Sint-Agatha-Berchem).

VANWILL is een bedrijf dat in juni 2023 werd overgenomen door NV IMMO MARIPOSA en eigenaar is van:

 • Gelegen Louis Mettewielaan 431 (1080 Sint-Jans-Molenbeek): 1 appartementsgebouw met 6 verdiepingen bestaande uit 6 appartementen met 2 slaapkamers, 6 appartementen met 3 slaapkamers, 2 kantoren, 1 conciërge met 1 slaapkamer, 2 garageboxen en meerdere garageboxen op het binnenterrein.
 • Gelegen Toverfluitstraat 1 (1080 Sint-Jans-Molenbeek): 1 appartementsgebouw met 3 verdiepingen bestaande uit 6 appartementen met 2 slaapkamers, 1 winkel met aansluitend woonruimte en 1 garagebox.
 • 19 garageboxen op het binnenterrein (Toverfluitstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).

TAMARIS DEVELOPMENT is een nieuw opgericht bedrijf voor het project "Tamaris", gerelateerd aan deze fondsenwervingssactie.

*In mei 2023 werd een fondsenwerving van € 950.000 uitgevoerd op Ecco Nova, om de middelen te herfinancieren die IMMO MARIPOSA in staat stelden alle aandelen van NV UPSYLON IMMO te verwerven. De details van deze operatie zijn toegankelijk via deze link.

Project

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Het project ‘Tamaris’ bestaat momenteel uit 2 bouwpercelen gelegen aan de Tamarislaan (1080 Sint-Jans-Molenbeek), meer bepaald:

 1. Een stuk grond gelegen ZEEPAARDJESSTRAAT, kadastrale sectie C nummer 0230TP0000 voor een gebied van zestien are één centiare (16a 01ca).
 2. Een stuk grond gelegen OSSEGHEMSTRAAT, kadastrale sectie C nummer 0250V2P0000 voor een oppervlakte van negen achtentwintig centiare (09a 28ca).

Deze percelen werden op 29 juni 2023 aangekocht door TAMARIS DEVELOPMENT BV, een nieuw opgerichte vennootschap voor de ontwikkeling van het project “Tamaris”.

De Projectontwikkelaar is voornemens 2 vergunningsaanvragen in te dienen voor de realisatie van 2 appartementsgebouwen:

 1. Op het perceel Zeepaardjesstraat: Indiening van een vergunning voor de bouw van een gebouw van 4 verdiepingen bestaande uit 45 appartementen met eigen terras/tuin en kelder, 1 winkel en 45 parkeerplaatsen;
 2. Op het terrein van de Osseghemstraat: Invoering van een vergunning voor de bouw van een gebouw van 4 verdiepingen bestaande uit 26 appartementen met privé terras/tuin en kelder alsook 3 winkels.

Deze 2 ontwikkelingsprojecten, waarvoor vergunningen zijn aangevraagd, zijn in overeenstemming met dezelfde typologie en verdichting als het bijzondere bestemmingsplan (BBP) die de constructie bepalen, wat het risico op het niet verkrijgen van vergunningen sterk beperkt. 

Zoals het er nu uitziet, streeft de projectontwikkelaar naar de wederverkoop van de 2 percelen na het verkrijgen van de bouwvergunningen, de terugbetaling van de Ecco-Investeerders is daarom gepland zodra de percelen zijn verkocht.

LIGGING

Op slechts 500 meter van het Scheutbospark en de Ninoofsesteenweg liggen de percelen in het gedeelte van de Tamariskenlaan tussen de Zeepaardjesstraat, de Dolfijnenstraat en de Ossseghemstraat.

De omgeving is uitsluitend residentieel, met flatgebouwen die voornamelijk dateren uit de jaren 1970 tot 2000.

 • Openbaar vervoer: Station Brussel Oost en Metro op ± 1,2 km. Bus aan de voet van de percelen. Tram op 800 meter, Brigade Pironlaan.
 • Winkels: Zeepaardjesstraat en Ninoofsesteenweg op 500 meter.

PLANNING

 • 30/05/2023 : Oprichting van TAMARIS DEVELOPMENT BV ;
 • 21/06/2023 : Toekenning krediet voor de acquisitie van 2 percelen bouwgrond aan de Tamariskenlaan;
 • 29/06/2023 : Acquisitie van de bouwgronden aan Tamariskenlaan door de BV TAMARIS DEVELOPMENT ;
 • Agustus 2023 : Lancering van fondsenwerving op Ecco Nova bedoeld om de aankoop van grond gedeeltelijk te herfinancieren en om de financiële kosten en ontwikkelingskosten van het project te dekken;
 • Einde 2023 : Beoogde timing voor de indiening van de vergunningsaanvragen.
 • Oktober 2025: Beoogde timing van de Projectontwikkelaar voor de terugbetaling van deze fondsenwerving via vervroegde aflossing, na het verkrijgen van vergunningen & doorverkoop van de  percelen. 
Ecco Score

DUURZAAMHEID

ECCO SCORE VAN ECCO NOVA

Als crowdlendingplatform dat gespecialiseerd is in de financiering van zinvolle projecten, zijn we ons bewust van de milieu-impact van de vastgoedprojecten die we financieren. Daarom zijn we verheugd om onze "Ecco Score" vastgoed te presenteren.
 
Door onze "Ecco Score" te gebruiken, kunt u eenvoudig de meest duurzame vastgoedprojecten op ons platform identificeren. Wij zijn van mening dat dit potentiële investeerders zal helpen weloverwogen en verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen.

Crowdlending rijmt met transparantie en vertrouwen, daarom hebben we ons ethisch handvest online geplaatst, dat u hier kunt ontdekken.

Hieronder presenteren wij de ECCO SCORE van het project TAMARIS :

Dankzij de ligging, de mobiliteit en de bouwnormen die worden opgelegd voor de bouw van vastgoedprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal dit project, eenmaal gebouwd, een Ecco-score van minstens 63 punten hebben.

Voor meer informatie over de berekening van de ECCO SCORE van het project nodigen wij u uit de bijlage bij de informatienota te downloaden door hier te klikken.

Cijfers

BEGROTING & FINANCIERING

De begroting & de financieringsstructuur alvorens bouw van het project Tamaris is hieronder gespecificeerd:

Begroting

Aankoop van de twee terreinen (kosten inbegrepen)

3.052.375 €

Ontwikkelingskosten

329.125  €

Financiële kosten*

568.500 €

TOTALE BEGROTING TAMARIS

3.950.000  €

*Interesten op de leningen (bank en Ecco Nova) voor de eerste 2 jaren & commissie Ecco Nova

 Financiering

Bankkrediet Tamaris

2.450.000  €

Fondsenwerving Ecco Nova

1.500.000  €

TOTALE FINANCIERING TAMARIS

3.950.000  €

FINANCIËLE INDICATOREN

De aankoopkosten (inclusief kosten) van de terreinen, evenals de kosten per m² en per voorziene eenheid, zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Indicatoren van de terreinen

Aankoopkosten van de terreinen (kosten inbegrepen)

3.052.375  €

Aankoopkosten van de terreinen in m²

1.225  €

Aankoopkosten per te ontwikkelen eenheid

41.291  €

De huidige Loan-to-Value (zonder bouwvergunning) van het project Tamaris wordt geraamd op 64%. Zodra de bouwvergunning is verkregen, wordt de Loan-to-Value (met bouwgunning) geraamd op 45%. De berekeningen worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Berekening van de loan-to-Value Tamaris op het moment van fondsenwerving

Banklening & Fondsenwerving Ecco Nova

3.950.000  €

Marktwaarde onderhandse verkoop (actuele waarde) volgenst taxatie LILEX van 14/11/22

6.170.000  €

Loan-to-Value TAMARIS

64%

 

Berekening van de Loan-to-Value van Tamaris (vergunning verkregen)

Banklening & fondsenwerving Ecco Nova

3.950.000  €

Marktwaarde bij verkoop (vergunning verkregen) volgens de expertise LILEX van 14/11/22

8.825.000  €

Loan-to-Value TAMARIS

45%

De Loan-to-Value op het vastgoedcomplex waarvoor een 1e rang hypotheekregistratie wordt gedaan is 90%, de berekening wordt hieronder weergegeven:

Berekening van de loan-to-value van het vastgoedcomplex dat verhypothekeerd wordt

Fondsenwerving Ecco Nova

1.500.000  €

Marktwaarde bij onderhandse verkoop (actuele waarde) van het complex volgens taxatie door LILEX van 14/11/22

1.660.000  €

Loan-to-Value (reële zekerheid)

90%

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE ONDERNEMING

De Activa van QLP omvatten 3 hoofdposten op 30/06/23:

 • Financiële vaste activa: dit betreft voornamelijk het belang van QLP in de NV IMMO MARIPOSA. Deze vennootschap is eigenaar van een residentieel vastgoedcomplex (verhuurd) van 85 appartementen gelegen in Sint-Jans-Molenbeek (Edmond Machtenslaan 134 – 142). Dit vastgoedcomplex is in maart 2021 getaxeerd, de taxateur heeft voor het complex een marktwaarde van € 22.125.000 opgegeven;
 • Vorderingen op ten hoogste één jaar, dit zijn voornamelijk:
  • een vordering op Rachid Chami (meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap) naar aanleiding van de verkoop van onroerend goed aan de heer Chami waarvan hij reeds privé-genot had (de koopakte moet nog worden gepasseerd);
  • een vordering op de NV IMMO MARIPOSA naar aanleiding van de fondsenwerving van mei 2023 via Ecco Nova om de fondsen te herfinancieren die IMMO MARIPOSA in staat stelden om alle aandelen van UPSYLON IMMO NV te verwerven.
Activa van de lener   31-12-22 % 30-06-23 %
Vaste Activa 21/28 8.804.765,43  € 64% 6.277.802,78  € 46%
Immateriële vaste activa 21 -    €   -    €  
Materiële vaste activa 22/27 2.626.962,65  €   90.000,00  €  
Financiële vaste activa 28 6.177.802,78  €   6.187.802,78  €  
Vlottende Activa 29/58 1.809.076,48  € 13% 7.448.942,16  € 54%
Vorderingen op meer dan één jaar 29 -    €   400.000,00  €  
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 -    €   -    €  
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 1.797.033,45  €   6.965.714,88  €  
Geldbeleggingen 50/53 -    €   -    €  
Liquide middelen 54/58 9.592,80  €   5.020,96  €  
Overlopende rekeningen 490/1 2.450,23  €   78.206,32  €  
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 10.613.841,91  €   13.726.744,94  €  

De Passiva van QLP bestaat uit de volgende 3 hoofdposten:

 • Eigen vermogen voornamelijk gerelateerd aan overgedragen winst (€ 8.968.861,14);
 • Bankkredieten op lange termijn (25 jaar) met betrekking tot het eigendom waarvan de heer Chami privé geniet (€ 1.092.813,42), de kredieten zullen door de heer Chami onderhands worden overgenomen bij de akte van verkoop;
 • Diverse leningen met betrekking tot de verschillende vastgoedtransacties uitgevoerd door de dochterondernemingen van QLP, te weten:
  • De fondsenwerving op 23 mei op Ecco Nova (€ 950.000);
  • De fondsenwerving op 23 mei op het Beebonds crowdlending-platform (€ 1.067.000);
  • Leningen via particuliere investeerders (€ 1.000.000)
Passiva van de lener   31-12-22 % 30-06-23 %
Eigen Vermogen 10/15 7.920.925,06  € 58% 8.968.861,14  € 65%
Capital  10/11 62.500,00  €   62.500,00  €  
Herwaarderingsmeerwaarden 12 -    €   -    €  
Reserves 13 6.250,00  €   6.250,00  €  
Overgedragen winst (verlies) 14 7.852.175,06  €   8.900.111,14  €  
Kapitaalsubsidies 15 -    €   -    €  
Voorzieningen voor risico's en kosten 16 -    €   -    €  
Schulden 17/49 2.692.916,85  € 20% 4.757.883,80  € 35%
Schulden op meer dan één jaar 17 1.560.170,44  €   3.141.962,61  €  
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 19.557,54  €   39.451,51  €  
Financiële schulden 43 -    €   -    €  
Handelsschulden 44 156.831,70  €   321.816,65  €  
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
45 55.066,21  €   60.673,23  €  
Vooruitbetalingen op bestellingen 46 155.000,00  €   -    €  
Overige schulden 47/48 744.522,23  €   1.120.000,00  €  
Overlopende rekeningen 492/493 1.768,73  €   73.979,80  €  
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 10.613.841,91  €   13.726.744,94  €  
Aanbod

REDENEN VOOR DE FONDSENWERVING

De middelen die als onderdeel van dit aanbod worden opgehaald, stellen QLP in staat om de verwerving van 2 percelen grond aan de Tamariskenlaan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, gedeeltelijk te herfinancieren via het bedrijf TAMARIS DEVELOPMENT BV, een 100% dochteronderneming van Queen's Lane Properties. De middelen zullen ook worden gebruikt om financiële kosten en ontwikkelingskosten in verband met dit project te dekken.

De terugbetaling van dit aanbod wordt voorzien door de verkoop van de grond die gedeeltelijk door dit aanbod wordt gefinancierd na de ontwikkeling van het project, namelijk het verkrijgen van vergunningen/vergunningen om het project uit te voeren.

FINANCIERINGSAANBOD EN ZEKERHEDEN

De kredietnemer doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een totaalbedrag van €1.500.000 om de ontwikkeling van zijn vastgoedproject gedeeltelijk te financieren. 

De fondsen die via deze campagne worden opgehaald, zullen geleend worden in overeenstemming met het hieronder beschreven schema:

De looptijd van de aan QLP toegekende lening is 36 maanden vanaf 01/10/2023. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost, afhankelijk van het type aflossing in fine (bullet).

De brutorentevoet (d.w.z. vóór aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt ​​8,00% per jaar.

Zekerheden

Om al haar verplichtingen jegens Ecco Nova Finance na te komen, verleent QLP aan Ecco Nova Finance de volgende zekerheden:

1. Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 25.000 in hoofdsom op:

- Een gebouw gelegen aan de Toverfluitstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek bestaande uit 1 winkel gevolgd door woningen, 6 appartementen met 2 slaapkamers en 1 garagebox;

- 19 garageboxen op het eiland (Toverfluitstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).

2. Een hypothecaire volmacht voor een bedrag tussen € 975.000 en € 1.475.000 in hoofdsom, € 150.000 aan toebehoren en drie jaar rente, waarvan de wet de voorrang behoudt tegen het tarief bedoeld in artikel 4 voor de te nemen inschrijving, op:

- Een gebouw gelegen aan de Toverfluitstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek bestaande uit 1 winkel gevolgd door woningen, 6 appartementen met 2 slaapkamers en 1 garagebox;

- 19 garageboxen op het eiland (Toverfluitstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).

3. Een overdracht van uitkeringen, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de brandverzekeringspolissen en van eventuele schadeclaims met betrekking tot het (de) gehypothekeerde gebouw(en) en alle in het algemeen niet nader gespecificeerde onroerende zaken als garantie, waarbij ECCO NOVA FINANCE daarom recht heeft op in plaats van en in plaats van de Projectontwikkelaar - indien van toepassing van de Garant - alle schadevergoedingen in het algemeen van welke aard dan ook in dit verband (schade en interesten, verzekeringspremies, enz.) innen.

4. De verbintenis van IMMO MARIPOSA NV als medeschuldenaar, als garantie voor de bedragen die door de Projectontwikkelaar aan ECCO NOVA FINANCE verschuldigd zijn. In dit verband wordt tussen de Partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de NV IMMO MARIPOSA zich jegens ECCO NOVA FINANCE verbindt als hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, als garantie (solidariteit-zekerheid), van de verbintenissen aangegaan door de Projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCIËN.

5. De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties te vormen voor de bovengenoemde zekerheden ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

Raadpleeg de Informatienota voor verdere details.

Analyse

ANALYSE ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft QUEEN'S LANE PROPERTIES Ecco Nova voorzien van een reeks documenten die hieronder staan ​​vermeld. Voor het schrijven van deze nota werd een beperkt nazicht van deze documenten en werden vraag- en antwoordsessies georganiseerd met de klant, ter plaatse en via videoconferentie.

Lijst met ontvangen documenten:

 • De koopakte van 29/06/23 door de BV TAMARIS DEVELOPMENT met betrekking tot de 2 percelen grond aan de Tamarislaan (Sint-Jans-Molenbeek);
 • De kredietbrief met betrekking tot de financiering van de verwerving van twee percelen grond aan de Tamarislaan (Sint-Jans-Molenbeek);
 • De boekhoudkundige situatie van QLP (Projectontwikkelaar) per 31/12/2022, evenals een boekhoudkundige situatie per 30/06/2023;
 • De recente boekhoudkundige situatie van Immo Mariposa (medeschuldenaar) op 30/06/2023;
 • Het Taxatieverslag Vastgoed (14/11/2022) van LILEX BVBA met betrekking tot twee bouwgronden Tamarislaan (1080 Sint-Jans-Molenbeek);
 • Het Taxatieverslag (31/05/2022) van LILEX BVBA met betrekking tot 2 appartementsgebouwen en 19 garageboxen Louis Mettewielaan 431 en Toverfluitstraat 1 (1080 Sint-Jans-Molenbeek);
 • Het aandelenregister van de NV Vanwill waaruit de overname van deze vennootschap door Immo Mariposa blijkt;
 • Beschrijving van het project Tamaris, waaruit de capaciteit blijkt om de huidige en toekomstige financiering terug te betalen. 

RISICO'S

Investeren houdt risico in

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico's, eigen aan het aanbod in kwestie, en hun potentiële effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, het onderliggende actief en de investeerders.

 • Specifieke risico's voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico dat het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of contractuele rente niet geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.
  • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal als gevolg van de insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 • Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod.
   • Specifieke risico’s verbonden aan QUEEN’S LANE PROPERTIES 
    • Risico’s verbonden aan des schuldenlast van QLP
    • Risico’s eigen aan QLP
    • Risico’s verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt
   • Specifieke risico’s verbonden aan het bewuste project
    • Risico’s verbonden aan de financieringsstructuur
    • Risico’s verbonden aan de verkrijging van de bouwvergunning
    • Risico’s verbonden aan de bouw van een vastgoedproject
    • Risico’s verbonden aan betrokken partijen
    • Verzekeringen en niet-verzekerde risico’s
   • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
    • Bullet lening
    • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
    • Verplichting tot vervroegde terugbetaling
    • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Samenvatting

OVERZICHT

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 1. De opmerkelijke staat van dienst van Rachid CHAMI in vastgoed, door deel te nemen aan emblematische projecten waaronder de herontwikkeling van TWEED, een kantoorgebouw van 16.000 m², gelegen aan de Wolstraat, tegenover het Brusselse Gerechtsgebouw.
 2. Een bedrijf met een solvabiliteitsratio van 65% op 30/06/23. De vennootschap QLP is via de NV IMMO MARIPOSA eigenaar van een residentieel vastgoedcomplex (verhuurd) van 85 appartementen gelegen in Sint-Jans-Molenbeek (gewaardeerd in maart 2021 – voor een marktwaarde van € 22.125.000).
 3. Hypotheekwaarborg voor een gebouw aan de Toverfluitstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek bestaande uit 1 winkel gevolgd door een woning, 6 appartementen met 2 slaapkamers en 1 garagebox alsook 19 inpandige garageboxen op het binnenterrein.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 1. QLP heeft de mogelijkheid haar lening vervroegd af te lossen.
 2. Er is nog geen bouwvergunning verleend voor de aangekochte percelen aan de Tamariskenlaan (1080 Sint-Jans-Molenbeek), aangezien de Projectontwikkelaar deze percelen nog maar net heeft aangekocht om er zijn vastgoedproject te ontwikkelen.
 3. Een financieringsaanpak op basis van bedrijfsfinanciering van het type ‘corporate finance’ in plaats van projectfinanciering. Over het algemeen worden vastgoedprojecten, aangeboden door Ecco Nova, uitgevoerd via een SPV, dat wil zeggen een specifiek bedrijf voor de realisatie van het project. Anderzijds maakt deze aanpak het mogelijk om de risico’s verbonden aan het project Tamaris te diversifiëren, aangezien het deel uitmaakt van een portefeuille van vastgoedprojecten in verschillende stadia van volwassenheid. 
Modaliteiten

DETAILS

Ecco Nova Finance

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE  INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 500.000 met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

RANG

De terugbetaling van de schuld voortvloeiend uit deze lening heeft voorrang op de terugbetaling van voorschotten op de rekening-courant van de partner of enige andere vorm van lening van de aandeelhouders en dochtervennootschappen van de Projectontwikkelaar. Bijgevolg kunnen deze voorschotten en andere schulden pas aan partners en aandeelhouders worden terugbetaald nadat de volledige lening aan ECCO NOVA FINANCE is terugbetaald.

OPTIE & VERPLICHTING TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de Informatienota.

De Projectontwikkelaar verbindt zich er ook toe om het kapitaal gedeeltelijk of volledig terug te betalen tijdens de vrijgave na de verkoop van de gebouwen die in onderpand zijn gegeven, tot 97% van de opbrengst van deze verkopen.

Raadpleeg de Informatienota voor details.

ZEKERHEDEN

Om aan haar verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te voldoen, verleent QLP de volgende zekerheden aan Ecco Nova Finance: 

 1. Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 25.000 in hoofdsom op:
  • Een gebouw gelegen aan de Toverfluitstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek bestaande uit 1 winkel gevolgd door woningen, 6 appartementen met 2 slaapkamers en 1 garagebox;
  • 19 garageboxen op het eiland (Toverfluitstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).
 2. Een hypothecaire volmacht voor een bedrag tussen € 975.000 en € 1.475.000 in hoofdsom, € 150.000 aan toebehoren en drie jaar rente, waarvan de wet de voorrang behoudt tegen het tarief bedoeld in artikel 4 voor de te nemen inschrijving, op:
  • Een gebouw gelegen aan de Toverfluitstraat 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek bestaande uit 1 winkel gevolgd door woningen, 6 appartementen met 2 slaapkamers en 1 garagebox;
  • 19 garageboxen op het eiland (Toverfluitstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).
 3. Een overdracht van uitkeringen, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de brandverzekeringspolissen en van eventuele schadeclaims met betrekking tot het (de) gehypothekeerde gebouw(en) en alle in het algemeen niet nader gespecificeerde onroerende zaken als garantie, waarbij ECCO NOVA FINANCE daarom recht heeft op in plaats van en in plaats van de Projectontwikkelaar - indien van toepassing van de Garant - alle schadevergoedingen in het algemeen van welke aard dan ook in dit verband (schade en interesten, verzekeringspremies, enz.) innen.
 4. De verbintenis van IMMO MARIPOSA NV als medeschuldenaar, als garantie voor de bedragen die door de Projectontwikkelaar aan ECCO NOVA FINANCE verschuldigd zijn. In dit verband wordt tussen de Partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de NV IMMO MARIPOSA zich jegens ECCO NOVA FINANCE verbindt als hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, als garantie (solidariteit-zekerheid), van de verbintenissen aangegaan door de Projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCIËN.
 5. De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties te vormen voor de bovengenoemde zekerheden ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Slaagdrempel

Als het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden van de ECCO NOVA-website) niet volledig is ingeschreven op 04/10/2023 om 23:59 uur, worden de Investeringen die al zijn betaald op de geblokkeerde rekening van ECCO NOVA FINANCE op naam van QLP worden terugbetaald aan investeerders. Als echter het bedrag van € 1.000.000 is opgehaald, wordt de actie verlengd tot 25/10/2023 om 23:59 uur.

2. Het stellen van zekerheden (zie paragraaf "Zekerheden" hierboven)

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Na controle van uw persoonlijke gegevens kunt u uw investering bevestigen. U kunt ook een voorbeeld van uw schuldvordering en/of betalingsinstructies bekijken aan het einde van uw investeringsproces. We sturen u deze instructies ook per e-mail. We nodigen u uit om uw ongewenste e-mail te controleren.
 • Zolang uw investering nog niet is betaald, kunt u op elk moment de bijbehorende betalingsinstructies raadplegen via het tabblad "Portefeuille" van uw gebruikersaccount.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -5650.
 • U kunt op elk moment al uw leningen raadplegen via het tabblad "Portefeuille" in uw gebruikersaccount. Uw lening is ook geïntegreerd in uw investeringsoverzicht in het tabblad "Dashboard".
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de Informatienota, in uw gebruikersaccount en in de schuldvordering tonen altijd bruto rentebedragen.
 • U kunt het terugbetalingsschema voor elke campagne bekijken zonder uw schuldvordering te downloaden door op de knop "tabel openen” te klikken via het tabblad "portefeuille-mijn investeringen" van uw account.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map