IKOAB

Project van IKOAB SPRL/BVBA

IKOAB
IKOAB
IKOAB
IKOAB
IKOAB
Financiering 150.000€ van 150.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 150.000€ 100%
Label Prêt Coup de pouce
Jaarlijkse interestvoet 1,50%
Equivalent brutorente 6,99% Berekend equivalent brutorente rekening houdend met het belastingvoordeel.
Looptijd4 jaar

Type Duurzame KMO Status Afgesloten

Plaats Charleroi Eerste betaling 01/10/2023

Einddatum van de campagne 09/09/2022 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

OPMERKINGEN OVER DE "COUP DE POUCE" LENING

DEZE COUP DE POUCE LENING-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. 

DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST.

DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

Niet-inwoners, rechtspersonen en burgers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaanderen die willen investeren, kunnen investeren maar geen belastingkrediet of regionale garantie genieten.

EQUIVALENT BRUTO RENTE

Deze "COUP DE POUCE" LENING-campagne biedt investeerders die daarvoor in aanmerking komen een belastingkrediet. 

De jaarlijkse equivalent bruto rente is 6,99%* en daarnaast is er een regionale garantie van 30% op het uitstaande saldo van de lening in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als dit het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

* De jaarlijkse equivalent bruto rente is berekend, rekening houdend met het belastingvoordeel, maar exclusief de administratiekosten van 15 euro. Download de berekening (in het Frans).

DE PROJECTONTWIKKELAAR

INTRODUCTIEIKOAB is een Waalse kmo die sinds 2016 actief is op de co-living markt. IKOAB, van de samentrekking van "I cohabit" in het Engels, is het enige co-living bedrijf in de Waalse steden. Het beheert momenteel 58 woningen (25 in Wallonië en 33 in Brussel) met in totaal meer dan 700 huurders. Gesterkt door haar ervaring wil deze duurzame kmo het daar niet bij laten en wil ze uiteindelijk haar gedeelde huisvestingsdiensten uitbreiden naar 45+. Net als Ecco Nova is IKAOB lid van Proptech – voor Vastgoedtechnologie – als innovatief bedrijf in de vastgoedsector.

Het is IKOAB’s missie om in België een concept van co-living te ontwikkelen en te implementeren dat nog marginaal en weinig bekend was toen het bedrijf werd opgericht. De toegevoegde waarde van IKOAB is het creëren van een gekaderde, veilige, kwalitatieve co-living die perfect beantwoordt aan de marktverwachtingen.

AANDEELHOUDERSCHAP

Het aandeelhouderschap van IKOAB is als volgt verdeeld:

Identiteit / Handelsnaam

 % aandelen

Aantal aandelen

Michiels Industrie BVBA

59%

54

Centre équestre Pré Jacob NV*

20%

18

Wcorporation BVBA*

21%

19

 

100%

91

 * Ondernemingen toebehorend aan Carl Romain

Een aandeelhoudersovereenkomst werd ondertekend op 12/06/2020 en Ecco Nova verkreeg dit document als onderdeel van de analyse van de financieringsaanvraag voor deze campagne.

MANAGEMENTTEAM

Het managementteam steunt voornamelijk op de gevarieerde en complementaire vaardigheden van de twee aandeelhouders (Amaury Michiels en Carl Romain). De cv's van Amaury en Carl zijn als volgt samen te vatten:

AMAURY MICHIELS

 • Afgestudeerd in Managementwetenschappen aan de Solvay Brussels School, Faculteit Economie en Management van de Vrije Universiteit Brussel met het eindwerk “de ontwikkeling van het IKOAB-bedrijf in Wallonië en Vlaanderen”.
 • Bestuurder van IKOAB sinds januari 2019 en nu voor bijna 60% aandeelhouder.
 • Leidinggevende rollen binnen IKOAB: verantwoordelijk voor communicatie, marketing en IT-ontwikkeling.

CARL ROMAIN

 • Afgestudeerd makelaar en houder van een BIV-nummer.
 • Bestuurder van verschillende vennootschappen in de vastgoedsector (Domaine Compagnie des Bois, Vastgoedkantoor Washington).
 • Bestuurder van IKOAB sinds maart 2018 en nu bijna 40% aandeelhouder.
 • Leidinggevende rollen binnen IKOAB: verantwoordelijk voor administratief en financieel beheer (CFO) en verantwoordelijk voor de verkoopafdeling en verantwoordelijk voor de afdeling verhuurbeheer.

ACTIVITEITEN EN DIENSTEN

Het inkomstenmodel van IKOAB sluit aan bij 3 verschillende beroepsactiviteiten die we als volgt kunnen samenvatten.

1. SELECTIE VAN PANDEN EN MET MATCHMAKING MET INVESTEERDERS

 • Deze activiteit is vergelijkbaar met de activiteit van een makelaarskantoor;
 • De selectie van panden gebeurt met de hulp van specifieke lokale makelaars waarmee een servicecontract wordt ondertekend;
 • IKOAB is op zoek naar (potentiële) kandidaat-investeerders die op basis van het opgestelde financiële dossier een co-living project willen ontwikkelen;
 • IKOAB bezorgt de klant een dossier met daarin de bestaande plannen, de geplande samenwoonplannen en het kwantiteitsoverzicht.

Deze activiteit van het zoeken naar onroerend goed en het koppelen van de geïdentificeerde panden aan potentiële investeerders vertegenwoordigt 2% van de omzet.

2. TRANSFORMATIE VAN DE PANDEN (RENOVATIE) NAAR CO-LIVING:

 • IKOAB treedt op als gedelegeerde aanbestedende dienst voor investeerders. Er wordt een mandaatcontract getekend tussen de investeerder en IKOAB
 • IKOAB-contracten met verschillende beroepsgroepen en IKOAB-locatiemanagers zorgen voor een goede opvolging van de renovatielocatie;
 • De missie om het pand om te vormen tot een co-living space eindigt bij de definitieve oplevering van het werk;
 • De woning wordt volledig gemeubileerd opgeleverd volgens de kwaliteits- en duurzaamheidsnormen van IKOAB. 

In 2021 vertegenwoordigde deze activiteit een omzet van 5.426.127 euro ofwel 86%. Op deze verschillende diensten (bouwwerken, elektriciteit, verwarming, sanitair, dakbedekking, afwerking, kozijnen, enz.) behaalt IKOAB een gemiddelde marge van 30% op de aan de investeerders gefactureerde kosten van werken.

3. VERHUURBEHEER EN ONDERHOUD VAN DE PANDEN: 

 • IKOAB heeft een webplatform waarop de getransformeerde panden online worden geplaatst. Indien nodig worden bepaalde panden ook te huur aangeboden op makelaarssites;
 • De huisgenoten huren de kamer van hun keuze ofwel rechtstreeks via het IKOAB-platform of door een voorafgaand bezoek ter plaatse aan te vragen dat wordt beheerd door een interne persoon;
 • Al het administratieve beheer tijdens de huurperiode (inventarissen, contracten, huurbetalingen en garanties) gebeurt door IKOAB met ondersteuning van het platform;
 • De community wordt geïnformeerd door een communitymanager;
 • Medehuurders hebben via het platform de mogelijkheid om onderhoudsinterventies aan te vragen door het indienen van tickets. Dit maakt het mogelijk om een ​​constant kwaliteitsniveau van het onroerend goed te handhaven gedurende de gehele periode van bewoning;
 • Intern zijn een beheerder en een onderhoudsmedewerker verantwoordelijk voor het ticketbeheer;

Door deze service van verhuurbeheer en onderhoud van de verschillende eigendommen aan te bieden, zorgt IKOAB voor gemoedsrust en winstgevendheid voor de investeerders die eigenaar zijn van het onroerend goed dat in co-living wordt gehuurd. Volgens de verschillende huurbeheercontracten wordt door Ikoab een minimumhuur verzekerd; In 2021 vertegenwoordigde deze activiteit een omzet van € 751.851 of 12%, inclusief onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.

Omzet IKOAB - 2021

Fase 1: selectie van panden en zoektocht investeerders

140 000,00  € 

2%

Fase 2: Renovatiewerkzaamheden aan het pand voor co-living en inrichting

5 426 217,18  € 

86%

Fase 3: Verhuurbeheer, onderhoud en schoonmaak

751 851,35  € 

12%

 

 6 318 068,53  € 

100%

ONTWIKKELINGSVISIE EN STRATEGIE

De komende jaren wil IKOAB haar positie op de Belgische markt als volgt versterken:

 • Door de openingen van co-living huizen in Wallonië te vermenigvuldigen, in het bijzonder dankzij openingen in nieuwe steden zoals Doornik, Namen, Verviers en La Louvière. In 2022 heeft IKOAB een totaal aantal opening gepland van 15 huizen in Wallonië en 3 huizen in Brussel;
 • Door co-living te ontwikkelen gericht op andere populaties (45+, PBM);
 • Door partnerships te ontwikkelen met projectontwikkelaars voor gemengde projecten;

DE MARKT

Marktsegmentatie wordt gedefinieerd op basis van het type woning en de inwoner die er woont. We kunnen de volgende segmentaties beschouwen:

 • Traditionele accommodatie zoals een appartement of studio met 1 slaapkamer: hetzelfde prijsniveau als co-living, maar zonder diensten en niet toebehorend aan een gemeenschap.
 • Gedeelde woonruimte: Huizen of kamers die particulier worden gehuurd door particulieren. Onbegeleid en niet tot een community behorende co-living, voornamelijk gericht op studenten. Er is geen service en geen lidmaatschap van een community
 • Studentenhuizen: particuliere of openbare hostelgebouwen waar alleen studenten worden gehuisvest - geen mogelijkheid tot domiciliëring.
 • Appart hotel: nieuwe opkomende projecten die studio's groeperen die gemeenschappelijke ruimtes kunnen delen. Voornamelijk tijdelijke huurders (huurperiode van 1 tot 3 maanden) en geen creatie van een uitgebreide en dynamische community.
 • Co-living: Habitat ingericht met het doel een gemeenschapsleven te ontwikkelen waarin alle kenmerken van een gezinsleven worden samengebracht. De huisgenoten zijn geen studenten en blijven vrij lang.

Tot op heden is IKOAB enkel actief op de Belgische co-living markt, in Wallonië en Brussel, en dit volgens de volgende geografische spreiding:

Verdeling co-living woningen IKOAB op 30/06/2022

 

Geopend en in verhuur

Opening in 2022

Brussel

33  

3  

Luik

11  

3  

Charleroi

12  

4  

Mons

1  

1  

Aarlen

1  

2  

Namur

 

1  

La Louvière

 

1  

Kortrijk

 

2  

Verviers

 

1  

TOTAAL

58  

18  

CONCURRENTIEANALYSE

In Wallonië is IKOAB de marktleider en de enige speler in co-living, in tegenstelling tot Brussel waar de markt competitief is. In juni 2021 waren er 164 co-living woningen verdeeld over verschillende spelers, waaronder Ikoab (17% marktaandeel).

FINANCIELE ANALYSE

ACTIVA

Analyse van de activa - IKOAB

 

 

31/12/21

%

31/12/20

%

Stichtingkosten

20

-    € 

 

-    € 

 

Vaste activa

21/28

444 506,87  € 

28%

311 575,78  € 

30%

Immateriële vaste activa

21

16 000,00  € 

 

32 478,20  € 

 

Materiële vaste activa

22/27

317 543,07  € 

 

270 223,58  € 

 

Financiële vaste activa

28

110 963,80  € 

 

8 874,00  € 

 

Vlottende activa

29/58

 1 122 655,41  € 

72%

735 465,84  € 

70%

Vorderingen op meer dan een jaar

29

-    € 

 

-    € 

 

Voorraad en opdrachten in uitvoering

30/36

679 852,06  € 

 

171 818,69  € 

 

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

40/41

360 173,61  € 

 

432 635,18  € 

 

Kapitaalinvesteringen

50/53

-    € 

 

-    € 

 

Beschikbare waarden

54/58

62 293,32  € 

 

111 946,34  € 

 

Regularisatierekeningen

490/1

20 336,42  € 

 

19 065,63  € 

 

TOTAAL ACTIVA

20/58

1 567 162,28  € 

 

1 047 041,62  € 

 

28% van de activa van IKOAB bestaat uit vaste activa (voornamelijk de IKOAB-magazijnen in Charleroi en een financiële participatie in het bedrijf "Hôtel des Chemins de Fer") en 72% uit vlottende activa. Deze laatsten hebben voornamelijk betrekking op (1) gebouwen bestemd voor verkoop voor 421.282,77 EUR, (2) goederen in voorraad om de verschillende woningen in te richten voor 258.569,29 EUR en (3) handelsvorderingen voor 288.315,55 EUR. 

PASSIVA

Analyse vvan de passiva - IKOAB

 

 

31/12/21

%

31/12/20

%

Eigen vermogen

10/15

523 920,89 € 

33%

268 677,37 € 

25,7%

NIet beschikbare eigen inbreng(kapitaal)

10

18 600,00 € 

1%

18 600,00 € 

2%

Reserves

13

1 860,00 € 

0%

1 860,00 € 

0%

Overgedragen resultaat*

14

496 339,29 € 

32%

233 974,17 € 

22%

Kapitaalsubsidie

15

7 121,60 € 

0%

14 243,20 € 

1%

Schulden

17/49

1 043 241,39 € 

67%

778 364,25 € 

74%

Langelopende schulden KBC

17

465 201,85 € 

30%

194 020,71 € 

19%

Langlopende schuld KBC  die binnen het jaar vervalt

42

37 061,84 € 

2%

22 246,67 € 

2%

Financiële schulden

43

51 231,39 € 

3%

25 018,71 € 

2%

Handelsschulden

44

296 325,32 € 

19%

324 005,09 € 

21%

Fiscale-, loon- en sociale schulden

45

163 420,99 € 

10%

142 349,45 € 

9%

Diverse schulden

47/48

30 000,00 € 

2%

60 600,00 € 

4%

Regularisatierekeningen

492/493

 

 

10 123,62 € 

 

TOTAAL PASSIVA

10/49

1 567 162,28 € 

 

1 047 041,62 € 

 

De verplichtingen van IKOAB bestaan ​​uit 33% eigen vermogen, voornamelijk dankzij overgedragen winsten en 67% schulden. Onder de schulden bevinden zich voornamelijk (1) door KBC verstrekte bankfinancieringen, ingedeeld volgens hun looptijd voor een totaal bedrag van 502.232,85 euro, (2) handelsschulden voor een bedrag van 296.325,32 euro en (3) sociale schulden (loonbelasting, sociale zekerheid en vakantiegeld). Ter informatie: in 2021 had IKOAB gemiddeld 13,1 voltijdse werknemers in dienst.

* De gepresenteerde balans is een balans vóór toewijzing van het resultaat.

 RESULTATENREKENING

Analyse van de resultatenrekening- IKOAB

 

 

31/12/21

31/12/20

Verkopen en prestaties

70/76A

6 378 013,75 € 

5 490 493,72 € 

Omzet

70

6 318 068,53 € 

5 438 973,15 € 

Andere bedrijfsopbrengsten

71/74

59 945,22 € 

51 520,57 € 

Voorzieningen, goederen, diensten en divesrsen

60/61

5 261 913,11 € 

4 673 000,56 € 

Personeelskosten

62

726 711,97 € 

523 690,33 € 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

63

42 165,98 € 

29 936,53 € 

Andere exploitatiekosten

64

27 173,25 € 

9 940,68 € 

Exploitatie winst/verlies

9901

320 049,44 € 

253 925,62 € 

Financiële producten

75

1 682,26 € 

6 945,09 € 

Financiële kosten

65

9 483,00 € 

5 790,66 € 

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen

9903

312 248,70 € 

255 080,05 € 

Belastingen

 

(49 883,08) € 

(79 774,00) € 

 IKOAB genereert sinds 2016 winstgevende resultaten.

VOORZIENINGEN

Prognose resultatenrekening  - IKOAB

 

 

31/12/22

 

31/12/23

 

31/12/24

 

Totaal verkopen

70/76A

6 964 171,00 € 

100%

7 125 469,00 € 

100%

7 267 978,00 € 

100%

Verkoopkosten

60

4 629 900,00 € 

 

5 110 119,00 € 

 

5 212 322,00 € 

 

Brutomarge

 

2 334 271,00 € 

34%

2 015 350,00 € 

28%

2 055 656,00 € 

28%

Algemene kosten

61

1 106 768,00 € 

 

1 097 530,00 € 

 

1 119 481,00 € 

 

Personeelskosten

62

801 159,00 € 

 

500 000,00 € 

 

510 000,00 € 

 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

63

45 006,00 € 

 

45 000,00 € 

 

45 006,00 € 

 

Overige exploitatiekosten

64

21 023,00 € 

 

21 443,00 € 

 

 

 

Exploitatie winst (verlies)

9901

360 315,00 € 

5%

351 377,00 € 

5%

381 169,00 € 

5%

Financiële producten

75

1 716,00 € 

 

-   € 

 

 

 

Financiële kosten

65

9 667,00 € 

 

9 860,00 € 

 

 

 

Winst van het boekjaar vóór belastingen

9903

352 364,00 € 

5%

341 517,00 € 

5%

381 169,00 € 

5%

DE FONDSENWERVING

IKOAB doet een beroep op de ​​Ecco-investeerders voor een bedrag van EUR 150.000 om haar groei te financieren.

De fondsen die als onderdeel van dit aanbod worden opgehaald, zullen voornamelijk worden gebruikt om:

 • De IT-tool (onderhoudssoftware, werken & verhuurbeheer) te ontwikkelen.
 • Het nieuwe concept voor 45+, een comfortabeler en luxer model te ontwikkelen. Hierover vindt u een artikel van journalist Michel Lauwers, gepubliceerd in l'Echo op 26 juli 2022,  hier te lezen . om hier te lezen.
 • Partnerschappen te ontwikkelen, met name met projectontwikkelaars.

De succesdrempel is vastgesteld op 100.000 euro. Indien het bedrag van de fondsenwerving hoger is dan de succesdrempel maar lager dan het maximumbedrag waarvoor het aanbod wordt gedaan, verbinden de aandeelhouders zich ertoe het verschil te financieren om IKOAB in staat te stellen de groeistrategie en -ontwikkeling voor de komende jaren te implementeren.

DUURZAAMHEID EN SDG

Ecco Nova is sinds augustus 2022 een gecertificeerd crowdlendingplatform van B-Corp. In zijn analyse voorafgaand aan de financiering van de groei van het kmo, heeft Ecco Nova altijd bijzondere aandacht besteed aan het duurzame karakter van het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor fondsenwerving via Ecco Nova, moet de kmo voldoen aan minstens 2 Sustainable Development Goals (O.D.D.).

De 2 SDG's die zijn geselecteerd voor deze fondsenwervingsactie zijn:

 • Doel 11- Duurzame steden en gemeenschappen: Door co-living-ruimtes te ontwikkelen, zorgt IKOAB ervoor dat steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 • Doelstelling 12 - Verantwoorde consumptie en productie: Door IKOAB ontwikkelde deelwoningen maken het mogelijk om vooral via de deeleconomie duurzame consumptie- en productiepatronen tot stand te brengen. Samenleven vereist minder middelen en is op weg naar functionele economie.

DUE DILIGENCE

Als onderdeel van de risicoanalyse heeft Ecco Nova de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Evaluatie van de statuten van de vennootschap IKOAB BVBA
 • Evaluatie van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend op 12/6/2020
 • Evaluatie van de jaarrekening gepubliceerd bij de NBB voor de boekjaren 2019 en 2020. De jaarrekening voor het boekjaar 2021 is nog niet gepubliceerd (prognose september 2022)
 • Evaluatie van de financiële situatie die teruggaat tot minder dan 90 dagen vanaf de lancering van de campagne, d.w.z. een situatie vanaf 30.06.2022
 • Evaluatie van het businessplan voor de jaren 2022, 2023 en 2024
 • Evaluatie van de KBC-kredietovereenkomsten
 • Plannen van een fysieke ontmoeting met de projectontwikkelaar en Ecco Nova in onze kantoren in Luik
 • Een vraag- en antwoordsessie om opheldering te krijgen over alle vragen van Ecco Nova-analisten

Tijdens de presentatie van de onderneming IKOAB en zijn financieringsverzoek aan de kredietcommissie, stemde Ecco Nova in met een financiering (prêt coup de pouce) voor een bedrag van EUR 150.000, waarvan de voorwaarden zijn vermeld in het tabblad "Voorwaarden".

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 • Belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling
  • Risico's gerelateerd aan het bedrijfsmodel
  • Marktrisico's
  • Risico's verbonden aan schulden
 • Belangrijkste risico's die eigen zijn aan de aangeboden beleggingsinstrumenten
  • Mogelijkheid van vervroegde aflossing
  • Geen liquiditeit
  • Achterstelling gekoppeld aan de Coup de Pouce-lening
 • Deze risico's kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgevende instelling aantasten, waardoor investeerders worden blootgesteld aan de volgende mogelijke effecten:
  • Risico op gedeeltelijk kapitaalverlies
  • Renterisico's
  • Risico's verbonden aan het verlies van belastingvoordelen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN DEZE FONDSENWERVING

 • IKOAB is een Waalse KMO in goede financiële gezondheid. Sinds de start in 2016 heeft het winstgevende resultaten gegenereerd dankzij een innovatief verdienmodel gebaseerd op 3 verschillende fasen: zoeken en selecteren van panden en investeerders, transformatie van panden als gedelegeerd projecteigenaar en langetermijnverhuurbeheer.
 • Het managementteam is betrokken bij het aandeelhouderschap en beschikt over complementaire competenties. Amaury Michiels studeerde af aan de Solvay Brussel School (Management) en Carl studeerde af als vastgoedmakelaar.
 • Door de financiering van IKOAB door de Coup de Pouce-lening, een financieringsinstrument van de Sowalfin-groep, kunnen in Wallonië gedomicilieerde personen genieten van een belastingkrediet van 4% op het geleende bedrag en een garantie van 30%.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN DEZE FONDSENWERVING 

 • De co-living markt kan onderhevig zijn aan regelgeving die ongunstig is voor de groei van IKOAB, zoals het beperken van het aantal slaapkamers per woning.
 • Ook de komst op de Belgische markt van buitenlandse competitieve spelers met aanzienlijke financiële middelen is een aandachtspunt voor IKOAB.

MODALITEITEN

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR COUP DE POUCE-lening, EEN FISCALE STIMULANS DIE BEDOELD IS DE FINANCIERING VAN KMO'S MET EEN BEDRIJFSZETEL IN WALLONIË TE VERGEMAKKELIJKEN.

Om alle terugbetalingen aan investeerders in één keer uit te kunnen voeren, zal de betalingsdatum van de termijnen overeenkomen met de data zoals vermeld in uw Ecco Nova-schuldvordering, in afwijking van de data in de tabel die wordt gegenereerd door PMV/z. 

NIET-INWONERS, RECHTSPERSONEN EN BURGERS MET FISCALE WOONPLAATS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OF VLAAMS GEWEST DIE WILLEN INVESTEREN, KUNNEN INVESTEREN, ZIJ KUNNEN ECHTER GEEN BELASTINGKREDIET OF REGIONALE GARANTIE GENIETEN.

SAMENVATTING VAN DE MODALITEITEN

WERKING VAN DE REGIONALE LENINGEN

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

In het geval van een Coup-de-Pouce-lening is het noodzakelijk om de investering te betalen vanaf een privé-bankrekening (mede) op naam van de uitlener.

TYPE INVESTERING

Het gaat over een "Coup de Pouce" Lening. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

VERVROEGDE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de lener het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

De Coup de Pouce-lening is achtergesteld zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

1. Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel voor de fondsenwerving:

Als er niet voor het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de website van ECCO NOVA) op 09/09/2022 om middernacht is ingeschreven, worden de investeringen die al zijn gestort op de geblokkeerde rekening op naam van IKOAB, terugbetaald aan de investeerders. Als echter het bedrag van € 100.000 is opgehaald, wordt het ingezamelde geld beschikbaar gesteld aan de IKOAB en wordt de campagne verlengd tot 7/10/2022 middernacht.

BELASTINGKREDIET

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als deze het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente door particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen ten aanzien van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -6361.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietgever voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.