Railpark

Project van Energy for Sustainable Action

Railpark
Railpark
Financiering 299.000€ van 299.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,50% Looptijd10 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Heinsch (Arlon) Eerste betaling 01/01/2018

Einddatum van de campagne 31/05/2017 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Railpark

Het zonne-energieproject 'Railpark' is ontworpen en ontwikkeld door de vennootschap Perpetum Energy die ook de bouw en het onderhoud voor haar rekening gaat nemen. Zoals bij de meeste omvangrijke projecten voor energieproductie is Railpark ingekapseld in een projectvennootschap (SPV) met de naam Energy for Sustainable Action waarvan niemand minder dan Luc Leenknegt, de oprichter van Perpetum Energy, de meerderheidsaandeelhouder is. Deze SPV in oprichting voldoet aan de criteria om voor het start-upplan waardoor Eccoinvesteerders kunnen profiteren van een vrijstelling van de roerende voorheffing over de rente die hun lening opbrengt voor de 4 eerste jaar.

Perpetum Energy is in 2007 opgericht is en gespecialiseerd in oplossingen voor de productie van hernieuwbare energie: ontwerp, uitvoering, financiering, follow-up en andere bijbehorende diensten. Perpetum Energy beschikt met name over vele referenties in Belgïe in de industriële zonne-energie, zoals:

• Trade Mart BDC in Brussel 2.161 kWc

• Drukkerij Delabie in Moeskroen 763 kWc op carport

• Intertex in Kuurne 1.154 kWc op schuine daken

• Spaque in Houdeng-Goegnies 1.000 kWc op de grond

Energy for Sustainable Action verbindt zich om 25% van haar winst uit te keren aan de NGO Fracarita International.

http://www.fracarita-international.org/

Het Project

Railpark

Het betreft een fotovoltaïsch project in de regio Aarlen.

Het geïnstalleerd elektrisch vermogen bedraagt 1 MWc en zal 1.044 MWh elektriciteit per jaar produceren. 

De totale investering bedraagt € 1.045.000.

De inbedrijfsstelling is voorzien in de loop van het derde kwartaal van 2017.

Het project genereert het eerste jaar een inkomen van € 167.000 door de wederverkoop van elektriciteit en de valorisatie van groenestroomcertificaten.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Onze analyse

Railpark

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:

• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemist kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het zonne-energieproject 'Railpark' onder andere de volgende specifieke risico's mee:

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Risico's van technische en technologische fouten

• Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

Perpetum Energy beschikt over een ervaring van meer dan 10 jaar, en vele referenties in de sector industriële fotovoltaïsche energie in België waardoor het een uitstekend implementatiebedrijf is voor onderzoek, ontwikkeling en de bouw van een zonnepark.

De fotovoltaïsche technologie is een van de hernieuwbare energievormen die het minste risico oplevert dankzij de al vergevorderde techniek en de uitstekende voorspelbaarheid van de productie (op jaarbasis).

Het voornaamste risico is gelegen in het feit dat alle inkomsten samenhangen met het systeem van groenstroomcertificaten en de waarde van de elektriciteit op het netwerk. Een wijziging van het systeem of een aanzienlijke daling van de groothandelsprijs voor elektriciteit zou het economische model van het project direct beïnvloeden.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

Railpark

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Video

Map