Iris Ziekenhuizen Zuid

Project van WATT MATTERS
Iris Ziekenhuizen Zuid

De projectontwikkelaar

Iris Ziekenhuizen Zuid

WATT MATTERS BV (voorheen easyCogen), opgericht in oktober 2015, is een studiebureau dat energetische renovatieprojecten financiert en exploiteert voor gebouwen met minimaal 25 appartementen of openbare gebouwen in Brussel. 

WATT MATTERS heeft verschillende diensten ontwikkeld om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de ambities van haar klanten aangaande energetische renovatie, en tegelijkertijd de financiële beperkingen of mogelijkheden te kunnen integreren (vermindering van de energiekost, optimaal gebruik van het reservefonds).

WATT MATTERS biedt een all-in oplossing aangepast aan het profiel van elk mede-eigenaarschap : financiering (derde-investering, co-investering, lening), ontwerp en beheer van de werken, onderhoud en opvolging van de exploitatie gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren. 

Vandaag de dag vertrouwen meer dan 25 klanten op Watt Matters.

Watt Matters heeft al eerder een beroep gedaan op Ecco Nova om haar projecten, met succes, te financieren via crowdlending.

Het project

Iris Ziekenhuizen Zuid

Iris Ziekenhuizen Zuid wil zich positioneren als proactieve en ecologisch verantwoordelijke speler in de ziekenhuissector, zij wil haar energetische voetafdruk aanzienlijk beperken en milieuvriendelijk gedrag in haar personeel en patiënten stimuleren. Daarom zullen bijna 4.000 zonnepanelen binnenkort operationeel zijn op de daken van de 4 Iris Ziekenhuizen Zuid locaties. 

Dit project, uitgevoerd zonder financiële bijdrage van IZZ, en waarvan de uitvoering en monitoring is toevertrouwd aan Réno-Solutions, al meer dan 10 jaar een belangrijke speler op het gebied van zonne-energie en energetische renovaties, zal worden geëxploiteerd en gefinancierd door de derde-investeerder WATT MATTERS BV, die 200.000 euro wil ophalen via crowdlending.
 
Het project zal een productie van 1 350 Mwh per jaar aan hernieuwbare elektriciteit mogelijk maken, die volledig verbruikt zal worden door de gebouwen van Iris Ziekenhuizen Zuid, en waarmee 12,5% van hun elektriciteitsverbruik gedekt zal worden.
 
Als derde-investeerder, beschikt WATT MATTERS over een portefeuille van verschillende projecten. Deze campagne gaat niet over de financiering van één specifiek project, maar over het geheel aan activiteiten van WATT MATTERS. 
 
Iris Ziekenhuizen Zuid is geen partij in de leningscontracten en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen van de lener.

Onze analyse

Iris Ziekenhuizen Zuid

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1.Risico’s verbonden aan de activiteiten van Watt Matters BV (WM)

WM is een ontwerpbureau dat energierenovatieprojecten voor openbare gebouwen en gebouwen met gemeenschappelijk eigendom gelegen in Brussel, ontwikkelt, financiert en exploiteert.

In het kader van WKK-projecten, al dan niet gecombineerd met een algemene renovatie van de stookruimte, bestaan de inkomsten van Watt Matters uit de verkoop van groenestroomcertificaten verleend in verband met de warmtekrachtkoppeling, de elektriciteit geïnjecteerd in het netwerk en in bepaalde gevallen uit de vaste vergoedingen betaald door de begunstigde van de nieuwe stookruimte en dit ongeacht het verbruik.

Met betrekking tot fotovoltaïsche projecten worden de inkomsten van Watt Matters met name gegenereerd door de verkoop van groenestroomcertificaten en in mindere mate door de verkoop van een deel van de geproduceerde elektriciteit.

Bepaalde inkomsten komen ook voort uit de terugbetaling met rente van door Watt Matters ter beschikking gestelde fondsen met het oog op de cofinanciering van andere energetische verbeteringswerken in de gebouwen van haar klanten.

Cliënten van Watt Matters zijn contractueel verbonden gedurende een periode van 10 jaar. Het staat klanten vrij om zich terug te trekken uit het contract dat hen aan Watt Matters verbindt tegen betaling van een ontmoedigende schadevergoeding die overeenkomt met de gederfde inkomsten van het resterende aantal bedrijfsuren van de wkk- of fotovoltaïsche installaties.

De huidige projectportefeuille bestaat uit:

 • 21 wkk-installaties met een vermogen tussen de 15 en 200 kWe
 • 11 fotovoltaïsche installaties verdeeld over 2 locaties.

Het voorliggende aanbod heeft tot doel 4 nieuwe fotovoltaïsche installaties op de daken van de verschillende Iris Zuid Ziekenhuisen te cofinancieren.

De belangrijkste risico’s gerelateerd aan de ontwikkeling, bouw en exploitative van de bestaande installaties zijn de volgende:

 • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
 • Risico’s verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC)
 • Kredietrisico met betrekking tot klanten van Watt Matters
 • Fiscale en juridische risico’s
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Risico op productiebeperking
 • Risico met betrekking tot zonnestraling
 • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Watt Matters

2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het geboden beleggingsintrument

 • Illiquiditeit
 • Ontbreken van garanties
 • Achterstelling

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële gevolgen :

 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.
 • In het geval de uitgevende instelling de leningbedragen vervroegd terugbetaalt, kan een verlaging van de rentetarieven in de tussentijd leiden tot een verlies van kansen en zou de onbetaalde rente een gederfde winst vormen.

Onze analyse concludeert een risiconiveau 2.

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Modaliteiten

Iris Ziekenhuizen Zuid

Op de terugbetalingstabellen gepubliceerd op Ecco Nova, maar ook in de Informatienota en de schuldvorderingen worden de rentebedragen altijd bruto weergegeven.

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% (in 2020) wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte.
 
De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.