Horizon Saive

Project van SAIVE IMMO SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

Horizon Saive
Financiering 2.500.000€ van 2.500.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 2.500.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 3,00% Looptijd4 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Saive Eerste betaling 15/01/2022

Einddatum van de campagne 15/01/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Horizon Saive

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


De Horizon Group, handelsmerk van de onderneming Mimob NV, omvat verschillende bedrijven die vastgoed als kernactiviteit hebben. De groep, opgericht in 2004, beschikt vandaag de dag over grondrechten voor de realisatie van 200.000 m² aan bouwwerken in de provincie Luik (appartementen, huizen & kantoren) waarmee de groep zich positioneert als marktleider.

De Horizon Group onderscheidt zich met bioklimatologische bouwwerken met een zeer laag energieverbruik waarin technologieën van plaatselijke energieproductie geïntegreerd zijnzoals zonne-energie of lokale biomassa gedistribueerd door het warmtenetwerk alsook door een collectief beheer van regenwater. 
Horizon was daarmee het enige Belgische bedrijf dat werd uitgenodigd voor de COP21 in Parijs en de COP22 in Marrakech.

Aan het hoofd van de groep staat Laurent Minguet, Luikse serie-ondernemer, boegbeeld van het audiovisueel bedrijf EVS dat hij verliet in 2010 en manager van het jaar in 2004. De zakenman heeft zich onlangs teruggetrokken uit verschillende technologiebedrijven (Coretec Engineering, elektriciteits- en gasleverancier Mega alsook Wikipower) om zich te concentreren op vastgoed. 

Het Saive-project zal op de markt worden gebracht via de Saive Immo BV-projectmaatschappij, 100% dochteronderneming van Mimob NV, die speciaal voor dit doel is opgericht en waaraan de opgehaalde fondsen zullen worden uitgeleend. De constructie zal worden uitgevoerd door Saive Construct, een dochteronderneming van Saive Immo om redenen van fiscale optimalisatie.

In de video onderaan deze pagina ziet u één van de referentieprojecten van de projectontwikkelaar.

Het Project

Horizon Saive

Het Saive-project omvat de bouw van een woonwijk van 27 eengezinswoningen in het populaire dorpje Saive aan de rand van Luik. Rue Nifiet is een doodlopende straat die bijzonder rustig gelegen is.

Zoals alle projecten van de groep, richt de ontwikkeling van Saive zich op hoge energieprestaties en voorziet ze in een pelletkachel voorzien op houtpellets uit de lokale bossen met verwarmingsnet en collectief regenwaterbeheer. De ruwbouw wordt houtskeletbouw.

De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 13 november 2020 en het bouwrijp maken van het terrein zal starten in het voorjaar van 2021.
Het project behoudt en benadrukt zoveel mogelijk de bestaande vegetatie op het land:

 • behoud van met bomen omzoomde perceelgrenzen
 • behoud van 2 alleenstaande bomen in het midden van het land (Quercus robur en Fraxinus excelsior)
 • instandhouding van de bosrijke omgeving gelegen ten oosten van het terrein (deel van het Nifiet-bos)
 • implementatie van gedifferentieerd beheer in alle openbare ruimtes
 • aanplant van fruitbomen in openbare ruimtes

De verkoop vindt plaats op basis van de Wet Breyne en mag maximaal 4 jaar duren.
Met het opgehaalde geld wordt de aankoop van de grond, het bouwrijp maken, de bouw van een modelwoning en de eerste ruwbouw gefinancierd. De rest van het project zal worden gefinancierd door de geleidelijke facturering van de verkochte woningen onder de Wet Breyne.

PROJECTINDICATOREN

Locatie

Saive (Blegny), periferie Luik

Aantal eenheden

27 woningen

Status

Stedenbouwkundige vergunning verkregen

Architect

Benjamin Clossen

Bouwbedrijf

De ruwbouw in houtskeletbouw zal worden uitgevoerd door de onderneming MCM, een bedrijf van Horizon Group

Type grondrecht

Aankoop van terrein

Totale oppervlakte terrein 

Oppervlakte bruto 18.260 m²
Oppervlakte netto 12.171 m²

Totaal woonoppervlak

4.180 m²

Totaal budget (buiten financieringskosten)

5.856.000€

Bouwkosten per m² (buiten honoraria)

1.055€

Marktwaarde van het project, beoordeeld door een onafhankelijke vastgoedexpert

Terrein : 2.061.000€
Construction :  5.637.000€
Totaal : 7.699.000€

Verkoopprijs per m²

1.840€

Verwachte brutomarge 

1.843.000€, zijnde 30%

Verkooptype

Wet Breyne

Verkooppercentage

0% (nog niet gestart)

Globaal energieprestatieniveau (E-peil)

A-B

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAARZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 • Een ervaren en financieel solide groep
 • Een rustige lokatie, in een populair dorp in de buurt van Luik
 • Solide garanties:
  1. Een hypotheek in eerste rang op het terrein en de daar op te richten bouwwerken ten bedrage van 500.000 € en een hypotheekmandaat ten bedrage van 2.000.000 €. - Het project is niet onderworpen aan een banklening en de leningen zijn derhalve niet achtergesteld.
  2. De hoofdelijke en ondeelbare garantie toegezegd door IMG en MIMOB, ondernemingen door BDO gewaardeerd op respectievelijk 68,7 miljoen euro en 16,6 miljoen euro

AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 • Het project beschikt over een stedenbouwkundige vergunning, voor elke woning zal een bouwvergunning moeten worden aangevraagd, waarvan de verwerkingstermijn en de uitkomst tot op heden onbekend zijn.
 • Het eigen vermogen dat door de Horizon Groep in het project wordt ingebracht, bedraagt ​​het enige geplaatste en gestorte kapitaal van 10.000€ van de projectvennootschap Saive Immo BV. Desalniettemin staat de groep garant voor de verbintenissen van deze vennootschap en wordt de lening ook gegarandeerd door een hypotheek en een eerste rangmandaat.
 • De projectontwikkelaar beschikt over de optie tot gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling.

Onze analyse

Horizon Saive

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

  • Risico’s verbonden aan de projectontwikkelaar

   • Risico verbonden aan het verkrijgen van de vergunning
   • Risico's verbonden aan constructie
   • Risico’s verbonden aan stakeholders
   • Risico’s verbonden aan de schuldenlast
   • Risico's verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt 
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument

   • Bulletlening en vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop

Alle verplichtingen van de projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCE worden gegarandeerd door:

 • Een hypotheekregistratie in eerste rang tot een maximum van 500.000 € in hoofdsom, en drie jaar rente, waarvan de wet de rang behoudt tegen het tarief bedoeld in artikel 4 voor de af te nemen inschrijving, op het volgende gebouw, behorende tot de projectontwikkelaar: 

  • Gemeente Blegny - afdeling  4
  • Een kadastraal stuk grond (geweest) zijnde Sectie G, n ° 1374a, gelegen Rue Nifiet, te 4761 SAIVE, voor een inhoud volgens recent uittreksel uit de kadastrale matrix van 18 are 26 centiares (18a 260ca), en op alle daar opgerichte en daar op te richten bouwwerken
 • Een hypotheekmandaat tot het bedrag van de lening verminderd met het bedrag van de hypotheekregistratie en drie jaar rente, waarvan de wet de rang behoudt tegen het in artikel 4 bedoelde tarief voor de te nemen inschrijving, op het volgende gebouw, behorend tot de projectontwikkelaar:  

  • Gemeente Blegny - afdeling  4
  • Een kadastraal stuk grond (geweest) zijnde Sectie G, n ° 1374a, gelegen Rue Nifiet, te 4761 SAIVE, voor een inhoud volgens recent uittreksel uit de kadastrale matrix van 18 are 26 centiares (18a 260ca), en op alle daar opgerichte en daar op te richten bouwwerken
 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling verleend door NV INVEST MINGUET GESTION ten gunste van ECCO NOVA FINANCE tot het bedrag van de Lening volgend op een afzonderlijke verbintenis.

 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling verleend door NV MIMOB ten gunste van ECCO NOVA FINANCE tot het bedrag van de Lening ingevolge een afzonderlijke verbintenis.

 • De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties te geven op de bovengenoemde garanties ten behoeve van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 1. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

Horizon Saive

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

GARANTIES

 1. Een hypotheek in eerste rang op het terrein en de daar op te richten bouwwerken ten bedrage van 500.000 € en een hypotheekmandaat ten bedrage van 2.000.000 €. - Het project is niet onderworpen aan een banklening en de leningen zijn derhalve niet achtergesteld.

 2. De hoofdelijke en ondeelbare garantie toegezegd door IMG en MIMOB, ondernemingen door BDO gewaardeerd op respectievelijk 68,7 miljoen euro en 16,6 miljoen euro

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

1. Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel van de fondsenwerving.
Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op  15/01/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van 1.500.000 €  opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar.

2. Opschortende voorwaarde verbonden aan de garantiestelling
Het bewijs van de garantiestelling moet uiterlijk voor 14/02/2021 aan Ecco Nova worden geleverd.

FISCALITEIT

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietverstrekker voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Video

Map