Windturbines Assesse

Project van Eoliennes de la Fagne SPRL

Windturbines Assesse
Windturbines Assesse
Financiering 100.000€ van 100.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Duurtijd3 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Assesse Eerste betaling 01/04/2018

Einddatum van de campagne 15/09/2017 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Windturbines Assesse

BEE is een Belgische energieleverancier van elektriciteit en gas voor industriële klanten, opgericht in 2010 door 3 ondernemers die reeds actief waren in de energiesector. Naast haar leveringsactiviteiten, ontwikkelt en exploiteert BEE diverse installaties voor de productie van hernieuwbare energie.

BEE ontwikkelt met name windkrachtprojecten voor industriële klanten zoals Saint Gobain, de brouwerij van Chimay of het pretpark Bobbejaanland. 

BEE ontwikkelt eveneens enkele projecten voor biomassacentrales. 

Het windmolenpark van Assesse zal gefinancierd, gebouwd en geëxploiteerd worden door haar filiaal ‘Eoliennes de la Fagne SPRL’, speciaal opgericht voor dit doel (SPV = Special Purpose Vehicule). 

Referenties van BEE, moederbedrijf (geen garant):

Gouvy : 5 windmolens - Project ontwikkeld door BEE en uitgevoerd door ENECO

Aarlen : 6 windmolens - Project ontwikkeld door BEE - 2 windmolens uitgevoerd door BEE 

Het Project

Windturbines Assesse

Het betreft een project van 3 windturbines met een totale hoogte van 100m voorzien om de fabriek PolyOne in Assesse bij Namen te voorzien. 

Het geïnstalleerd elektrisch vermogen bedraagt 2,4 MW. Het park zal ongeveer 4.425 MWu elektriciteit per jaar produceren, hetzij 75% van de energiebehoefte van de fabriek of het equivalent van het elektrisch verbruik van ongeveer 1.900 huishoudens.

De totale investering bedraagt bijna 4.000.000 € waarvan een gedeelte gesubsidieerd door het Waalse Gewest. 

De inbedrijfsstelling is voorzien in de loop van het tweede trimester van 2018.

Het project geneert het eerste jaar een inkomen van 472.500 € dankzij de valorisatie van groenestroomcertificaten alsook door de betaling van een vergoeding gerelateerd aan de terbeschikkingstelling van machines, en de deelname in de exploitatie- en onderhoudskosten.

Meer details zijn beschikbaar in de projectbeschrijving die u kan downloaden op deze pagina. 

Onze analyse

Windturbines Assesse

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering: 

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap
 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken 
 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen 
 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)
 • Risico's in verband met het reglementaire kader
 • Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt le projet éolien ‘Assesse' onder andere de volgende specifieke risico's mee:

 • Risico's in verband met het reglementaire kader
 • Risico's van technische en technologische fouten
 • Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten
 • Risico gerelateerd aan de willekeur van de belangrijkste inkomstenbron: de wind.
 • Risico op het variabele inkomen, namelijk de groenestroomcertificaten, die betrekking hebben op de hoeveelheid, het energieverbruiksprofiel en de duurzaamheid van de site verbonden met de WKK (zuivelbedrijf Walhorn – groep Lactalis)

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

BEE heeft verschillende referenties in de ontwikkeling en exploitatie van windkrachtprojecten in België, een hernieuwbare energiebron met het laagste risico dankzij haar grote technologische rijpheid en de relatief hoge voorspelbaarheid van haar productie (op jaarbasis). Het technisch risico is vrij beperkt dankzij het onderhoudscontract aangeboden door de fabrikant van de Enercon windmolens die een minimale beschikbaarheid van 97% garandeert. Het voornaamste risico ligt in het feit dat een deel van de omzet gerelateerd is aan de zelfconsumptie van elektriciteit door het bedrijf PolyOne. Een stopzetting van haar activiteiten of een drastische vermindering van haar verbruik zou leiden tot een afname van de inkomsten voor het bedrijf van het project.

Modaliteiten

Windturbines Assesse

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Map