Warmte-krachtkoppeling Walhorn

Project van Coretec Services

Warmte-krachtkoppeling Walhorn
Warmte-krachtkoppeling Walhorn
Financiering 250.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 6,00% Duurtijd9 jaar

Type Warmte-krachtkoppeling Status Afgesloten

Plaats Walhorn Eerste betaling 01/04/2018

Einddatum van de campagne 30/06/2017 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Warmte-krachtkoppeling Walhorn

Het warmtekrachtkoppelingsproject “Walhorn” is ontworpen en ontwikkeld door CORETEC ENERGY die tevens voor de bouw en het onderhoud zorgt.  Dit warmtekrachtkoppelingsproject zal de warmte en elektriciteit verspreiden die geproduceerd wordt op de site van de zuivelfabriek van Walhorn (Lactalis groep). Het project wordt gesteund en gefinancierd door een dochteronderneming van de groep CORETEC ENERGY: CORETEC SERVICES met als afgevaardigd bestuurder, Sébastien Ryhon, de oprichter van Coretec. Naast zijn rol als afgevaardigd bestuurder bezit Sébastien Ryhon ook 25% van de aandelen van CORETEC SERVICES.

CORETEC ontstond in 2004 uit het initiatief van twee ingenieurs uit Luik, Sébastien Ryhon en Thierry Carrette, beiden bezig met het implementeren van energiebesparende oplossingen. De jaren gaan voorbij en de serviceportefeuille evenals het aantal referenties breiden uit.

In 2008 stapt Pierre-Yves Dozo mee in het avontuur en ontwikkelt de activiteiten voor het beheer van energieaankopen, onder de naam Coretec Invoicing.

In 2015 herstructureren de verschillende activiteiten van het bedrijf onder één enkele naam: Coretec Energy, terwijl ze zich internationaal ontwikkelen.

Met een omzet van € 1.000.000 in 2006, steeg de omzet van Coretec Energy naar € 12.000.000 in 2012 om in 2016 een omzet van € 25.000.000 te behalen. Het bedrijf telt nu meer dan 45 medewerkers. 

Met meer dan 300 referenties, onder andere:

• Warmtekrachtkoppeling: SOLAREC (BE) – 2,7 MWe – 2,7 M€

• Trigeneratie: SOPREMA (IT) – 800 kWe – 1,5 M€

• Fotovoltaïsch: CORA (BE) – 1,2 MWc – 2 M€

• Biogas: OCHAIN ENERGIE (BE) – 600 kWe – 5M€

• Biomassa: DELHEZ BOIS (BE) – 11 MWth – 10 M€ 

Het Project

Warmte-krachtkoppeling Walhorn

Het betreft een warmtekrachtkoppelingsproject op aardgas geplaatst bij het zuivelbedrijf Walhorn. 

Het geïnstalleerd elektrisch vermogen bedraagt 1,5 MW, het geïnstalleerd thermisch vermogen bedraagt 1,8 MW. 

De warmtekrachtkoppelingseenheid zal 10.600 MWh elektriciteit per jaar produceren. 

De totale investering bedraagt 2.500.000 €. 

De ingebruikname is voorzien in de loop van het eerste trimester van 2018.

Het project genereert het eerste jaar een inkomen van 638.700 € door de betaling van een vaste vergoeding en de valorisatie van groenestroomcertificaten. 

 

Meer details zijn beschikbaar in de projectbeschrijving, die u kan downloaden op deze pagina. 

Onze analyse

Warmte-krachtkoppeling Walhorn

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:

• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemist kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het zonne-energieproject 'Railpark' onder andere de volgende specifieke risico's mee:

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Risico's van technische en technologische fouten

• Risico op het variabele inkomen, namelijk de groenestroomcertificaten, die betrekking hebben op de hoeveelheid, het energieverbruiksprofiel en de duurzaamheid van de site verbonden met de WKK (zuivelbedrijf Walhorn – groep Lactalis). 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

CORETEC ENERGY biedt een ervaring van meer dan 10 jaar, en meer dan 300 referenties in de sector van high performance energieproductie in de industriële sector in binnen- en buitenland waardoor het een goede integrator is voor de studie, de ontwikkeling en de bouw van een warmtekrachtkoppelingsproject.

De warmtekrachtkoppelingstechnologie is rijp, maar de implementatie van deze technologie vereist een geweldige ervaring. Des te meer is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie essentieel om een adequate dimensionering en productieprognose te verzekeren rekening houdend met de energiebehoeften van de bestudeerde site. 

De inkomsten bestaan uit een vast gedeelte in de vorm van een vergoeding betaald door de energieconsument ongeacht het verbruik, en een variabel gedeelte gekoppeld aan de geproduceerde groenestroomcertificaten. 

Bijgevolg is er een risico op de vaste inkomsten in geval van faillissement van het zuivelbedrijf Walhorn en/of haar moedermaatschappij Lactalis. Er bestaat ook een risico op de variabel inkomsten aangezien de productie en derhalve geproduceerde groenestroomcertificaten direct gerelateerd zijn aan het energieverbruiksniveau van de site. Tot slot is het project onderworpen aan de risico's verbonden aan het mechanisme van groenestroomcertificaten. Een wijziging van het mechanisme zou het economisch model van het project rechtstreeks beïnvloeden.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

Warmte-krachtkoppeling Walhorn

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Video

Map