Windturbines West Doornik

Project van Ventis

Windturbines West Doornik
Windturbines West Doornik
Wees als eerste op de hoogte

Plaats Tournai Type Windturbine

De Projectontwikkelaar

Windturbines West Doornik

Het windmolenpark Doornik West werd ontwikkeld door het bedrijf Ventis.

Ventis werd begin 2002 opgericht door Benoît Mat en Pierre Mat. Ventis is een 100% Waals bedrijf gelegen in Doornik, dat zich specialiseert in de ontwikkeling en exploitatie van productie-eenheden afkomstig van windenergie. Ventis ontwerpt, ontwikkelt, investeert, bouwt en exploiteert windparken in Wallonië en Frankrijk. Ventis heeft tot nu toe bijgedragen tot de ontwikkeling van meer dan 250 MW windparken en exploiteert meer dan 90 MW.

Het Project

Windturbines West Doornik

Het project zal bestaan uit 7 windturbines gelegen in de gemeente Doornik en in de omgeving van het knooppunt van de snelwegen E42 en E403.

De eerste huizen liggen op minimum 580m afstand.

De windturbines worden gekenmerkt door een gondelhoogte van 100 meter, een rotordiameter van 117 meter en een eenheidsvermogen van 3,6 Megawatt. 

De productie van het park zal gelijk zijn aan het verbruik van ongeveer 5.000 Waalse huishoudens en zal een besparing van 5.200 ton CO2 per jaar opleveren.

Het park kan ingetoomd worden om geluidoverlast, stroboscopische effecten of de impact op vleermuizen te beperken.

Dit project zal een financieel voordeel genereren voor de gemeente, in dit stadium geschat op ongeveer 12.000 euro per jaar en per windturbine. 

De bedrijven waar een windturbine wordt geplaatst op hun eigen terrein worden partner van het project. De geproduceerde elektriciteit zal dienen voor eigen gebruik. Dit is het geval voor de twee grootste turbines in het park.

De vestigingsplaats zal direct toegankelijk zijn vanaf de autosnelweg. 

Na het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie en de impactstudie, werd de vergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek is momenteel nog bezig. Naargelang de invoering van eventuele beroepsprocedures, moet de vergunning ten vroegste begin 2020 worden verkregen. 

De crowdfundingscampagne zal pas beginnen van zodra de vergunning verkregen is en er geen procedures meer lopen. De inwoners van de gemeente zullen genieten van een exclusiviteitsperiode waarin zij voorrang krijgen op de campagne die vervolgens toegankelijk wordt gemaakt voor andere burgers indien het gevraagde bedrag niet wordt bereikt. 

Van zodra de vergunning verkregen is en de fondsen verzameld zijn, kan de bouw van het park beginnen.

De volgende video toont een soortgelijk project dat werd gerealiseerd door de projectontwikkelaar.

Video

Map