EASYCOGEN II - TIVOLI

Project van WATT MATTERS

EASYCOGEN II - TIVOLI
EASYCOGEN II - TIVOLI
EASYCOGEN II - TIVOLI
EASYCOGEN II - TIVOLI
Wees als eerste op de hoogte

Plaats Laeken Type Warmte-krachtkoppeling

Het project Tivoli Green city bestaat uit de bouw van 397 woningen waarvan 271 semi-sociale woningen (citydev.brussels) en 126 sociale woningen in de verhuur (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij / Lakense Haard). Dit project bestaat uit vijf percelen (afzonderlijke appartementen) en bevindt zich naast het kanaal, vlakbij Tour & Taxis.

Het project voorziet ook de uitvoering van 2 crèches voor elk 62 kinderen en 770 m² commerciële ruimte. Op het vlak van infrastructuur wordt er ongeveer 10.000 m² aan openbare ruimte gerealiseerd waarvan 3 nieuwe wegen, een beboste strook van 2.000 m² en een winkelcentrum van 1.000 m². 

Tivoli Green City wilt een harmonieuze verbinding creëren tussen de bestaande, dichtbevolkte woonwijk van Laken en de industriële zone van de Haven van Brussel door de herkwalificering van de stedelijke woestenij die zich tussen deze twee zones bevindt. Op deze centrale locatie, wordt een nieuwe gemengde wijk gecreëerd als sociale dialoog tussen het woongebied en de economische activiteiten. 

Het project heeft ambitieuze doelstellingen op het vlak van bescherming van het milieu: vermindering van het energieverbruik, biodiversiteit, productie van groene energie, rationeel waterbeheer, sensbilisatie en burgerparticipatie. Deze doelstellingen zullen worden opgenomen in het Charter voor Duurzame Wijk Tivoli Green City die potentiële kopers zullen ondertekenen. Dit zijn soms bindende doelstellingen, maar ze staan garant voor een beter milieu en een bron van besparingen voor de gebruikers. 

De wijk Tivoli Green City wordt bediend door een netwerk van stadsverwarming, vanaf een zeer krachtig gecentraliseerde boiler: een warmtekrachtkoppeling op gas met rookgascondensor van 140 kWé, een pelletkachel van 250 kWth en 3 verwarmingsketels met rookgascondensor van elk 500 kWth. De centrale ketel levert het warme water dat nodig is voor de behoefte aan verwarming en warm water te vervullen van alle eenheden van de nieuwe wijk. Voor een beter comfort van de bewoners gebeurt de regulering van dit collectief systeem individueel, per wooneenheid. 

De energieproductie wordt aangevuld met de installatie van 430 kWc aan zonnepanelen op de daken van de gebouwen van alle percelen. De elektriciteit die wordt geproduceerd door deze panelen, zal worden gebruikt in de gemeenschappelijke delen van de gebouwen, het overschot wordt verkocht aan het netwerk. 

Deze energieproducerende installaties worden verzekerd en beheerd, voor een periode van 10 jaar, door een derde-investeerder - WATT MATTERS (voormalige easyCOGEN)  - die garandeert dat de verbruikskost lager zal zijn dan de officiële statistische kost. De derde-investeerder WATT MATTERS herfactureert de warmte aan 95% van de splijtstofkost, draagt alle kosten van het onderhoud omnium zonder gevolgen voor de bewoners en gebruikt de groenestroomcertificaten en de overschot van de groene stroom die werd doorverkocht aan het netwerk om haar kosten te dekken. Na deze periode van 10 jaar, worden de installaties eigendom van alle bewoners van de wijk.