BBA

Project van BIOMÉTHANE DU BOIS D'ARNELLE SPRL

BBA
Wees als eerste op de hoogte
Jaarlijkse interestvoet 6,50% Duurtijd12 jaar

Plaats Frasnes-lez-Gosselies Type Biogas

VOORSTELLING VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR 
 
Biométhane du bois d'Arnelle (BBA) is een familiebedrijf opgericht door Jérôme Breton. 
Jérôme is al van jongs af aan ondergedompeld in de landbouwsector en was voorzitter van de Waalse Federatie voor jonge landbouwers (FJA) in Fleurus. 
Als echte ondernemer in hart en nieren, raakte hij in 2008 geïnteresseerd in biomethanisatie en besliste hij al snel om zijn eigen project te ontwikkelen. Hij wordt hiervoor begeleid door heel wat specialisten en technisch en financieel sterke partners.

BBA voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco-investeerders kunnen genieten van een vrijstelling op de roerende voorheffing voor de interesten die tijdens de eerste 4 jaren van hun lening worden gegenereerd. 
 
« ValBiom volgt het project « Biométhane du Bois d’Arnelle » al lang en kijkt enthousiast uit naar de uitvoering ervan. Het project is werkelijkheid geworden dankzij de ervaring en het doorzettingsvermogen van de projectontwikkelaar Jérôme Breton. De lange reflectie die voorafging aan de uitvoering van het project heeft zonder twijfel geleid tot een hoog controleniveau. Bovendien opent het de weg naar de valorisatie van biogas door het injecteren van biomethaan, een veelbelovend toekomstperspectief voor de ontwikkeling van biomethanisatie in het algemeen.» Matthieu Schmitt, Valbiom
 
VOORSTELLING VAN HET PROJECT
 
Het project BBA is een biomethanisatieproject met biomethaaninjectie in het aardgasdistributienetwerk van ORES. 

Dit is een primeur in Wallonië omdat biogasinstallaties meestal gekoppeld zijn aan warmtekrachtkoppelingseenheden die elektriciteit en warmte produceren.  De injectie in het netwerk omzeilt de beperkingsdruk die gepaard gaat met het beheer van de behoefte aan warmte, maar vereist een grote zuivering. Als winnaar van de aanbesteding Biomassa 2014, gelanceerd door de Waalse regering in januari 2014, voor haar innovatieve, illustratieve en reproduceerbare aard, wordt het BBA project vervolgens ondersteund door de Waalse minister van Energie voor de voltooiing van een bijkomende studie voor het identificeren van de regelgevende en ondersteunende productie-instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de sector. 
Het project wordt sindsdien door de regering beschouwd als de referentie om een nieuwe biomethaansector op te zetten in Wallonië. 

Het ontwikkelingsproces verliep bijzonder moeizaam, maar resulteerde in augustus 2018 tot het verkrijgen van de gecombineerde vergunning die nodig is voor de bouw. 
In april van hetzelfde jaar werd een regelgevingskader opgericht en een ondersteuningsmechanisme opgezet gebaseerd op de toekenning van de labels van garantie van oorsprong (LGO) die kunnen worden benut op een specifieke markt. 
In januari 2019 rondden de CWaPE en ORES tenslotte het standaardcontract af voor de aansluiting en de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienetwerk. 

De financiering wordt afgerond en de bouw van de centrale start op maandag 3 februari 2020 en zal met de ingebruikname tussen december 2020 en februari 2021 resulteren in de injectie van de eerste moleculen in het aardgasnetwerk. 
 
Het project zal 500Nm3/h aan biomethaan produceren, of zo’n 48.000 MWh per jaar, ook wel het equivalent van de brandstofproductie om bijna 7.000 auto’s op CNG te laten rijden. De productie zal afkomstig zijn van 55.000 ton lokale biomassa en zal naast biogas ook 45.000 ton digestaat produceren dat zal worden opgewaardeerd als meststof voor de landbouw. 
 
« Biométhane du Bois d’Arnelle » gedragen door M. Jérome Breton is een voorbeeld van de dynamiek van onze regio op de energietransitie. ORES, als netwerkbeheerder en in het bijzonder van het aardgasnet, kan alleen maar blij zijn met de uitstekende samenwerking die we hebben gehad. Dit type project levert duurzame, hoogwaardige energie tegen een redelijke prijs, terwijl het optimaal gebruik maakt van het bestaande net.» David Van Gulick, Ores